Rehber

Erken Yaşta Cinsellik: Nedir ve Nelere Sebep Olur?

Lazy

Erken Yaşta Cinsellik: Nedir ve Nelere Sebep Olur?

Cinsellikle ilgili, gençlerde en sık 10 problem:

1. Ergenlikte aşırı mastürbasyon:

Cinsellikle yeni tanışan genç, haz aldığı bu hali sık sık gerçekleştirme isteyecektir. Bu hal, sıhhatsız değildir.

2. Suçluluk duyguları:

Gençler; hayat sürdürdükleri cinsel eylemler ardından, yetişkinlere göre daha çok suçluluk duyarlar. Bu hal; intihara kadar giden depresyon hallerine nedeni ile olabilir.

3. Erken hamilelikler:

Yeterince bilgi sahibi olmama, korunma yöntemlerinden habersiz olma gibi haller neticesinde; erken yaş hamilelikleri görülebilir. Bu hal gençler amacıyla hem baş edilmez bir problem hem de aileler amacıyla felakettir. Ailelerin ideal şekilde cinsel bilgi vermeleri, mümkün bu zor hale karşı gençleri koruyabilir.

4. Kızlık zarı:

Toplumsal bilgi; kızlık zarının ortadan kalkması, inanılmaz bir haldur. Dolayısıyla bundan korkan gençler, değişik ve sıhhatsız birtakım yöntemleri seçmeye yönelmektedirler.

5. Öz kontrol eksiklikleri:

Ailelerin güvenmediği gençler, hata yapmaya daha açıktırlar. Gençlere güven; başka alanlarda bulunduğu gibi, cinsellik bölümünde da öz kontrollerinin oluşmasında önemlidir.

6. Aşırı cinsellik:

Bazı gençler kontrolsüzce ve riskli cinsel davranışlar gerçekleştirmetadırlar. Bazı aileler, erkek çocuklarının bu tutumundan memnun bile olabilir. Bunu çapkınlık olarak kutsayabilir. Oysa bu hal çoğu sıhhat bozukluğu amacıyla, bölge oluşturur.

7. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile ilgili bilgi:

Aileler bu hususta hem kendileri bilgi sahibi olmalıdırlar hem de çocuklarını bilgilendirmek zorundadırlar. Bilgi eksikliği haliyle, geri dönüşsüz sıhhat problemleri (AIDS gibi) oluşabilirler.

8. Kötü şartlarda cinsellik:

Aileler gençlerin cinsellik hayat sürdürdükleri bilmek istemezler. Bu amaçla çoğu genç, sıhhatsız bölgelarda cinsellik yaşamaktadırlar.

9. Yeterince bilgilendirilmeme:

Bugün cinsellik eğitimi okullarla mı, ailece mi verileceği tartışmalı bir konudur. Bunun; eğitim amacıylae iyi bir ders programıyla birleşik edilmesi, gençlerin bugün ve ileride daha az cinsel problem yaşamasını sağlayacaktır. Fakat ailelerin bu hususta soruları yanıtlaması ve yol göstermesi, eğitim olsa dahi çok önemlidir.

10. Mahremiyet:

Cinsellik kısmı mahrem bir alandır. Evde cinselliğin apaçık konuşulması, aşırı cinsel küfürler, gençlerin cinsellik konusu ile ilgili mahremiyetinin gelişmesini engeller.

Ergenlik devresi ve ardından gençler hayatlarında çoğu şeyi deneyeceklerdir. Buna hiç şüphe yoktur. Eğer bu konularda aileler yol gösterici olmazlarsa, problemlar artacaktır. Aynı vakitte gençlere güvenme, onların kendilerine güvenmelerine, mesuliyet almalarına ve kendilerini denetleme tutumlarına tesir edecektir.